۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

پس از کلی تاس انداختن امیدوارم یک جفت شش ناقابل در انتهای هفته ی آتی سراغی از ما بگیرد 
بی نهایت به انتظار نشسته اممممممممممممممممممممممممممم

هیچ نظری موجود نیست: