۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

زندگی در یک وسیله ی متحرک هم عوالم خودش را دارد

حس می کنی دنیا تند تر حرکت می کند، بعضی وقت ها دلت می خواهد خودت را پرت کنی و به این حرکت سریع پایان دهی

 اون جا برای خودش یک شهر کوچکی می شود با یک سری  رهگذر که همیشه جدید هستند و یک عده شهروند که مدام می بینی

- شان و گاه و بی  گاهی با هم لبخندی رد و بدل می کنید

عده ایی همیشه توی کوچه های این شهر پلاس اند یا صورتشون را چسبانده اند به شیشه و بیرون را نگاه می کنند یا بین تقاطع ها

دو نفر دو نفر سیگار دود می کنن یا تک نفری، و چشم می دوزند به توالت عمومی هایی که مردم در طول

مسیر حالی به گذرگاه های عبوری می دهند و خاطره ایی روی ریل ها به یادگار می گذارند

یک عده هم فقط می چرخند ببیند پرده کدام خانه ی کوچک افتاده چشم شان را در می آورند و از روزنه ایی می کشند تو بلکه

چیزی غیر عادی ببینند

اندک شماری  از ابتدا  تا مقصد کتاب می خوانند و جدول حل می کنند و زودتر از بقیه می خوابند

یک سری هم  وظیفه دارند خاطرات خود را برای مخاطبانی که تا به حال ندیده اند از اول ورود تا خروج تعریف کنند بدون آنکه

منتظر عکس العمل شنونده خود باشند

وسیله های متحرک انواع مختلفی دارند مثل انواع کشورها پر خطر، کم خطر و بی خطر

هواپیما

اکثرن هم سفرها نا آشنا هستند یک عده از اول پرواز تا وقتی پرنده به زمین می نشیند می خورند و به مهمان دار اورت

می دهند، گروهی روزنامه می خوانند، نفرات کنار شیشه به ابرها خیره می شوند و از شکوه زمین و زمان بحث می کنند

نفرات وسط از گرانی بلیط و تخم مرغ می نالند ، خانم های سن بالا ناخن سوهان می کنند دعا می خونند و از نوه های باهوششان

سخن می رانند و هم استخری هایشان فایده اصلی این وسیله این  است که به سبب قار قار زیاد این پرنده ، که به علت کهولت سن

شما حدس می زنید کلاغ باشد ، شما فقط و فقط مجبورید سخنرانی بغل دستی تان را بشنوید و گاهی پشت سری

خلاصه خیلی وسیله درگیر کننده ایی نیست،  زود می رسد زود سقوط می کند، آشنایی هایش لحظه ایی است، خستگی خاصی

 ندارد و  کلن وسیله ی مزخرفی است چون هر چیز گرانی مزخرف است ! و نا امن  البته

و اتوبوس که به هر چیز برای من ترجیح دارد دو فیلم آبگوشتی می گذارد، همراه با بوی پای هموطنان عزیز که همیشه

کفش هایشان را در می آورند و پای برهنه سفر می کنند تا طعم خوش زندگی را به خود و همراهیان بچشانند

و هیچ چیز به خوابیدن نمی ارزد که تنها سرگرمی موجود در این وسیله ی خوش رکاب می باشد


هیچ نظری موجود نیست: