۱۳۹۱ بهمن ۱۶, دوشنبه

در مسافرتی کوتاه با هم دانشگاهی هام  متوجه ی فاصله ی  عمیق ی بین خودم و طرز فکر و رفتار دوستان با دنیای بیرون و روابط خودم با دیگران شدم
نمی دونم من خیلی امل وار فکر می کنم یا دوستان بسی اپن مایند
در هر حال برای من بسی تعجب آور  بود، آن ها خیلی ریلکس رها و خونسرد درست برعکس من .... از آن چه به گمان من احمقانه، وحشتناک، کوته فکرانه، بی خردانه و در یک کلام خفت بار و گند آور بودريال لذت می بردند
و من فقط در انتها تصمیم به کم رنگ کردن روابط م با گروه دوستان بی شباهت با خودم گرفتم !
همین 

هیچ نظری موجود نیست: