۱۳۹۱ اسفند ۲۱, دوشنبه

برای سپیده آقا میرزاییکاش می شد حباب غم عظیمی که دور تو پیچیده را با تلنگری شکست

هیچ نظری موجود نیست: