۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

انتخاب حوزه وکالت چگونه است ؟ یک میز مثل حراجی ها وسط است و به ترتیب شهر انتخاب می کنند ! هر کسی زودتر آمده باشد، شهر بهتری نصیبش می شود حال اگر دقایقی دیر شود با داشتن رتبه ی خوب، حتی "یک" چه می شود؟ آن سوی کره ی زمین قبول می شویی ، شاید هم روی سیاره دیگری ! می شویی شازده کوچلوی سیاره ایی که حتی یک موکل هم ندارد از گل شهریار، تنها موجود زنده ی آنجا نیز خبری نیست تا چشم کار می کند بیابان است و بیابان!

هیچ نظری موجود نیست: