۱۳۹۲ مرداد ۱۲, شنبه

چترت را برعکس از آسمان بیاویز
خیسی این شهر از آسمان نیست
" پرارین حاجی زاده"

هیچ نظری موجود نیست: