۱۳۹۲ مرداد ۱۸, جمعه

 دچار نوعی حواس پرتی مزمن شدم که به شدت جنبه ی تخریبی در تمام زمینه های زندگی م داره
حافظه کوتاه مدت م در حد ماهی افت کرده

هیچ نظری موجود نیست: