۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

خدایا عدالت کو ؟
این حق ماست 
خودت بگو حق ماست

هیچ نظری موجود نیست: