۱۳۹۲ شهریور ۳۱, یکشنبه

سلام پاییز، سلام!

بهار و تابستان امسال آنقدر پای ما کود ریختن که برعکس رشد کردیم و ریشه مان همچو برق تند خزید که سر از قلب زمستان در آوردیم
توهم به هیکلمان کم گند نزدی
ولی عجالتن امسال، آفتابه ات را بردار و جای دیگری ببار 
حسابی خسته ایم خسته !

هیچ نظری موجود نیست: