۱۳۹۲ مرداد ۲۷, یکشنبه

 کاش مسواکی هم برای مخ اختراع می شد
سرم پر از خرت و پرت هایی است که نمی دانم کجا جایشان بگذارم
کجا تفشان کنم که به کسی برخورد نکند

هیچ نظری موجود نیست: