۱۳۹۲ مرداد ۲۷, یکشنبه

می دانستی خوشبختی ما رابطه ی مستقیمی با حال تو دارد 
درست مثل یک نوار قلب بالا و پایین می شود
وقتی بیماری ت اود می کند نوار خوشی ما روی مینیمم ترین حالت ش جا خوش می کند 
خوب شو  زود خوب شو  

هیچ نظری موجود نیست: