۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه

دیگه دارم نگران بیماری فراموشی م می شم
چهار روز پیش تولد مامانم بوده  و من چند دقیقه پیش یادم اومده
جالبیش اینه که همه کادوهاشون رو دادن تولد کوچکی هم گرفتن
و من کلن ........

هیچ نظری موجود نیست: